تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه های تازه نگدار، در حال بررسی محصول خیار و شرایط  مختلف نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری است
این کیسه های پلیمری بر پایه پلی الفین می باشند. سابقه تولید این کیسه ها در دنیا یه حدود یک دهه می رسد و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری سبزی و صیفی جات داشته اند به گونه ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
کیسه های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی جات را افزایش می دهند و نقش مهمی در نگهداری مصولات در مسیر صادرات دارند.
 

مشاهده بیشتر
اخبار کاریا پک

کیسه وکیوم بگ لباس

درباره کاریا پک

رقابت با محصولات مشابه در عرصه داخل و خارج از کشور و کمک به مشتریان جهت جایگزینی محصولاتی با کیفیت بالاتر، یکی از مهمترین اهداف شرکت بوده است. دستیابی به این اهداف از طریق به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و خلاق در فضای تیمی صادقانه و معتقد به تولید محصولات بدیع و دانش محور تحقق می‌یابد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               بیشتر

  .