نوشته‌ها

بهترین راه نگهداری خیار

حفظ تازگی سبزیجات یکی از کارهایی است که به افزایش کیفیت مواد غذایی دریافتی بدن کمک می‌کند. احتمالا همه ما فرصت کافی برای خرید روزانه سبزیجات و میوه‌ها را نداریم. اکثر ما یکبار در هفته به خرید می‌رویم و مواد خوراکی را برای روزهای بعد در یخچال نگهداری می‌کنیم. بنابراین یافتن راهی برای تازه نگه‌داشتن طعم سبزیجاتی مانند خیار، به ما کمک می‌کند مدت زمان بیشتری از تازگی طعم آن لذت ببریم.  به همین دلیل در ادامه روش‌هایی را برای نگهداری از خیار و حفظ تازگی آن برای شما بیان می‌کنیم.