کارشناسان تغذیه به این سوال “چگونه میوه و سبزی را تازه نگه داریم؟” پاسخ داده‌اند. بنابراین اگر دوست دارید غذاهای خود را با سبزیجات تازه درست کنید، برای شما یک خبر خوب داریم! کاریا پلیمر در این مقاله قصد دارد، روش‌های تازه نگهداشتن میوه و سبزی را برای شما شرح دهد.  بله!  چندین روش مختلف […]